Drept Civil

-asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor;
-revendicari imobile
-apararea dreptului de proprietate si alte drepturi
-anulari de acte juridice
recuperari de creante
-succesiuni (petitii de ereditare, anularea certificatelor de mostenitor, imparteala de ascendent, partaje succesoriale);
-iesiri din indiviziune
-actiuni posesorii
-uzucapiuni
-ordonante presedentiale
-recuperari de creante
Redactari cereri, memorii, intampinari, concluzii scrise. Intocmirea de acte civile (contracte, testamente, etc)