Infiintari / modificari societati comerciale

• infiintare societate comerciala noua
• schimbare sediu social
• inregistrare puncte de lucru
• majorare sau reducere de capital social
• prelungirea duratei de functionare
• cesiune de actiuni si de parti sociale
• inregistrarea modificarilor la Registrul Comertului cu privire la : obiect de activitate , administrator , asociati , actionari , punct de lucru , sucursala ,etc
• excluderea si retragerea unor asociati / actionari
• numirea , revocarea / schimbarea administratorului
• modificarea obiectului de activitate (extindere, limitare, recodificare)
• schimbarea denumirii societatii comerciale
• conceperea si redactarea actului constitutiv, actului aditional , hotararii AGA , hotararii actionarilor , actului constitutiv actualizat
• infiintare PFA
• infiintare Intreprindere Individuala

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message